მართვის მეცნიერული საფუძვლები

ვახში ჟვანიას საავტორო გადაცემა. ყოველ პარასკევს 21 საათზე