"გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ" მხარდამჭერი ფონდიმეცნიერთა კონგრესისლაიდერი

მიზანია სამშობლო და  ადამიანი. სხვა ყველაფერი, ხელისუფლების ჩათვლით, საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად!

მეცნიერთა კონგრესის პროგრამა მომავლის საქართველოსთვის

მეცნიერთა კონგრესის გადაწყვეტილების სრული ტექსტი

 

მიზანია სამშობლო და  ადამიანი

  სხვა ყველაფერი, ხელისუფლების ჩათვლით, საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად!

  • არ იქნება სამართლიანობა, არ იქნება მშვიდობა!
  • თავისუფლება სიმართლეშია, თავისუფლება პასუხისმგებლობაა!
  • მდიდარ ქვეყანაში დანაშაულია, ხალხი ცხოვრობდეს ღარიბად.

მეცნიერთა კონგრესის პროგრამა მომავლის საქართველოსთვის:

უნდა დამთავრდეს პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა და დაიწყოს

მეცნიერების ერა!

 ამონარიდი „ხალხის წერილიდან“:“

„საქართველოს კანონმდებლობით, მეცნიერებათა აკადემია მიჩნეულია ხელისუფლების უპირველეს მრჩევლად. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია კითხვა: რასაც დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებები აკეთებენ, თუ ეს მეცნიერთა რჩევებითაა,  მაშინ რად გვინდა ასეთ მეცნიერება?! მაგრამ თუ მეცნიერთა რჩევებს ხელისუფლება არ იღებს, ან არ ითვალისწინებს, მაშინ რად გვინდა ასეთი ხელისუფლება?!“

ქვეყნის მომავალი არა ბელადებთან და მილიონერებთან, არამედ განათლებულ და ღირსების მქონე ხელისუფლებასთან, არა პარ-ტიულ, არამედ პიროვნებათა, პროფესიონალთა ხელისუფლებასთან და მეცნი¬ერულ პროგრამებთანაა და¬კავ¬შირებული! გთავაზობთ გაერ¬თიანებას სისტემური ცვლილებების აქ წარმო¬დგენილი პროგრამის ირგვლივ!

 

 I. პრეამბულა

II. შეფასებითი ნაწილი 

III. 21 წინანადება, რომელთა განხორციელების მოთხოვნაში ხალხიც, მეცნიერებიც და ყოველი მოაზროვნე ადამიანი კატეგორიული უნდა ვიყოთ

IV. დასკვნის სახით

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote
მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *