“გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ” მხარდამჭერი ფონდი