მეცნიერთა კონგრესი

მეცნიერთა კონგრესს მიაჩნია, რომ სამშობლოს მომავალი მხოლოდ ერთში- სიკეთით გამარჯვებაშია! ამისთვის საჭიროა :
● დავასრულოთ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა და დავიწყოთ მეცნიერების ერა !
● შევკრათ გათითოკაცებული სიკეთე სიძულვილის სიყვარულით დასამარცხებლად!
● მოვახდინოთ ინტელექტუური რევოლუცია და პარტიული ძალაუფლების დღევანდელობა შევცვალოთ ხალხის და ნიჭის ძალაუფლების მომავლით !
სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ცნობილ მოღვაწეთა მიერ შექმნილი – ” მოქმედების მანიფესტი – ერთი
სამშობლო,ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო !” და ამ დოკუმენტის სამეცნიერო მხარდაჭერის მიზნით დაფუძნებული მეცნიერთა კონგრესი, მის მიერ შექმნილი პროგრამები :
● გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ
● ახალი ხედვა-რა შევცვალოთ,რომ გადავრჩეთ !
● იმედის პროგრამა-მთავარია სამშობლო და ადამიანი,სხვა ყველაფერი,ხელისუფლების ჩათვლით,
საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად!
● ყოველთა ქართველთა,საქართველოს შვილთა,საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო
კონგრესი! მეცნიერთა კონგრესი თვლის,რომ დღეს საქართველოს ჰაერივით სჭირდება:
● ხალხის,ეკლესიის და ხელისუფლების თანამშრომლობა
● ქვეყნის, დამანგრეველი პოლიტიკური დაპირისპირების გადაყვანა ბიბლიურ პრინციპზე :მთავარში ერთობა,სადაოში თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული !(მთავარი სამშობლოა)
ამ ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ პრინციპებს და პროგრამებს ემსახურებიან:

● ტელევიზია “ქართული TV”
● ვებ-გვერდი: civilizebuli ge
!● ფეისბუკ-გვერდები: გზა ცივილიზდბული სახელმწიფოსკენ ქართული TV და ემიგრანტები -საქართველოსთვის!