სლაიდერი

პროფესორ თამაზ ჯალიაშვილი: გამიხარდება, თუ საზრიანი ქართველი ექიმები პირველები დანერგავენ მაღალ ეფექტურ “თერაპიულ პერსონალურ ვაქცინებს” საქართველოში

დღეს გამოქვეყნდა ეს სტატია, 7 მილიარდი ვაქცინა კარგ შემოსავალს მოუტანს ინვესტორებს თუ პოლიტიკოსები ვაქცინაციას დააკანონებენ მიუხედავად იმისა რომ ამ პრევენციულ უნივერსალურ ვაქცინას მხოლოდ 5% წარმატების შანსი აქვსო ხელოვნურ ინტელექტმა დაადგინა

საკმაოდ პროფესიონალურადაა წარმოდგენილი აქტუალური საკითხი კორონავირუსის ინფექცირების ტესტირებისა, რომელიც ხდება ძირითადათ:

1) SARS-CoV-2 ანტიგენით, ანუ მის სპეციფიურ რნმ-ის არსებობის დაფიქსირებით ორგანიზმში, რაც საკმაოდ პრობლემატურია, რადგან მილიონობით რნმ-ს მატარებელი ვირუსებია ჩვენს ორგანიზმში და რომ გამოარჩიო SARS-CoV-2-ის რნმ ყველასაგან რასაც ადგენენ “ოქროს სტანდარტათ” მიჩნეულ 3-15% ცდომილების მქონე PCR (Polymerase chain reaction) იხ. https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction

2) SARS-CoV-2 ანტისხეულით, ანუ ორგანიზმის იმუნურ სისტემის მიერ შექმნილ იმუნოგობულინების M ანდა G.

ჩემი მოკლე კომენტარი
ეს სტატია სწორედ SARS-CoV-2-ით დაინფიცირებულების სისხლში ამ G ანტისხეულების შექმნას იხილავს, რის დადგენა მხოლოდ 2-3 კვირის შემდეგ ხდება დაინფიცირების სისხლში და უფრო დიდი 40% ცთომილებით და აი რატომ, ვირუსის გენომი შემთხვევით მუტაციას განიცდის უჯრედში თავის რნმ-ის გამრავლებისას და მეორე უჯრედში მისი რნმ უკვე სხვა მუტაციას განიცდის, ამაში ადვილად დარწმუნდებით თუ გაეცნობით ჩინეთის SARS-CoV-2-ის გენომიდან წარმოქმნილ უამრავ ჰაპლოტიპებს და მიაქციეთ ყურადღება ცისფრად წარმოდგენილ SARS-CoV-2-ის გენომში გაშიფრულ მუტაციებს ლუგარის ცენტრში ჩვენი საამაყო ქალბატონების მიერ იხ.: https://nextstrain.org/ncov/global?l=radial

განვიხილოთ რას წარმოადგენს SARS-CoV-2-ის რნმ-ის უმცირესი მუტაცია, ესაა სამ ნუკლეოტიდიან კოდონში 1 ნუკლეოტიდის შეცვლა, რაც ხშირად იწვევს ამ გენის მიერ კოდირებულ ცილის ამინომჟავურ მიმდევრობაში ერთი ამინომჟავის შეცვლას, რის შედეგადაც იცვლება SARS-CoV-2-ის ამ გენით კოდირებულ მაგ.: S-ცილის 3D კონფორმაცია (და არა ფუნქცია), რის გამოც ამ S-ცილის 3D-ზე სტრუქტურის მცნობი კომპლემენტარული ანტისხეული G კარგავს სპეციფიურობას, რაცაა ძალზე სამწუხარო რეალობა, რადგან ასეთ დაბალ სპეციფიური G ანტისხეულები დაინფიცირებულის სისხლში მისი იმუნო რეზისტენტობის მაჩვენებელი კი არაა, არამედ ამ SARS-CoV-2-ის სხვა ჰაპლოტიპების დაინფიცირების ხელისშემწყობია, მითუმეტეს თუ მის პლაზმას იხმარენ სხვა ავადმყოფის სამკურნალოთ, რაზეც განგაში ატყდა, თუმცა ამ სტატიის ავტორებმა ეს რეალობა “რატომღაც” არ განიხილეს იხ.: “Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry”. J Virol. 2020 Feb 14;94(5). pii: e02015-19. doi: 10.1128/JVI.02015-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31826992

ასევე მიაქციეთ ყურადღება ამ ავტორის არასწორ ინტერპრეტაციას ამ მოყვანილ ფაქტისას: “175 COVID-19 patients in China, about 30% (who tended to be younger) had very low levels of antibodies — yet those people also recovered just fine.” რაც მიუთითებს, რომ ამ ახალგაზრდებში უმძლავრეს თანდაყოლილ იმუნიტეტმა ისე სწრაფად და დაუყონებლივ გაასუფთავა ორგანიზმი ამ ვირუსისაგან, რომ გაცილებით სუსტ ჰუმორალურ იმუნიტეტმა ვერც კი მოასწრო ჩართვა.

დასკვნა
ყველა ფირმა და ფარმა-გიგანტი აფინანსებს პრევენციული ვაქცინების შექმნას ფოკუსირებულს SARS-CoV-2-ის S-ცილის ანტიგენით აცრაზე (მათ შორისაა რნმ ვაქცინებიც იხ.: https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine ) და ჰუმორალურ იმუნურ სისტემის მიერ G -ანტისხეულის შექმნაზე, რომლის წარმატების შანსი 5% -ზე შეფასდა ხელოვნურ ინტელექტის მიერ იხ.: “Using a tool it developed called Cortellis Analytics, Clarivate estimated that Moderna currently has just a 5% probability of success with its COVID-19 vaccine mRNA-1273, and that the time window for approval would be 5.2 years” https://www.fiercepharma.com/…/don-t-count-a-covid-19-vacci…

გასაკვირია, რომ არცერთი ფირმა და ფარმა-გიგანტი არ აფინანსებს თერაპიულ პერსონალურ ვაქცინის შექმნას, რომელიც გამოიყენებს უმძლავრეს თანდაყოლილ იმუნურ სისტემას ნებისმიერ SARS-CoV-2-ის ჰაპლოტიპის მომენტალურ ელიმინაციისათვის, სწორედ რაზეც ღაღადებს ზემოთ მოყვანილი ახალგაზრდების ორგანიზმში ამ ვირუსის გენომის ანარჩენების აღმოჩენა და არა ანტისხეულებისა.

განსხვავებით ფარმა-გიგანტებისა, რომლებიც დაბალ ეფეტურ პრევენციულ ვაქცინებით სურთ თავის შეყოფა $93 მილიარდიან ვაქცინების ბაზარში, კლინიცისტ ექიმებს შეუძლიათ თვითონ შექმნან მაღალ ეფექტური “თერაპიულ პერსონალურ ვაქცინა” რომელიც გამოიყენებს თანდაყოლილ უძლიერეს უჯრედულ იმუნურ სისტემას!

ჩემთვის ცხადია, რომ ექიმებს აქვთ “ოქროს შანსი” $93 მილიარდიან ვაქცინების ბაზრის დიდი წილი მიიტანონ თავიანთ კლინიკებში!!

გამიხარდება, თუ საზრიანი ქართველი ექიმები პირველები დანერგავენ მაღალ ეფექტურ “თერაპიულ პერსონალურ ვაქცინებს” საქართველოში, რითაც მაღალ რენტაბელურ “სამკურნალო ტურიზმს” ჩაუყრიან საფუძველს, ამაზე, ასევე აეწყობიან ბიო-ფერმერებიც რომლებიც მიაწვდიან კოფაქტორებითა და კოფერმენტებით სრულყოფილ ბიო-საკვებს და ნატურალურ საკვებ დანამატებს (ბადებს) ამ კლინიკებს!! ასეთი “კლასტერული განვითარების” რაციონალური პროგრამა, გამოიყვანს საქართველოს ეკონომიკას მძიმე კრიზისისაგან პანდემიის პერიოდშივე!

What are antibody tests?
Within hours of a foreign invader, such a SARS-CoV-2, infiltrating the body, the immune system mounts a nonspecific attack, meaning the body’s “general fighters” get thrown at the invader. But eventually the body begins to send out large, Y-shaped molecules called antibodies that target the virus precisely. Antibodies bind like a lock-and-key to a specific part of the virus.

Antibody tests are designed to detect these molecules.

“The purpose of an antibody test is, instead of asking you whether or not you felt sick with COVID-19, we could instead ask your immune system if your immune system has seen the coronavirus,” said Daniel Larremore, an assistant professor in the Department of Computer Science and the BioFrontiers Institute at the University of Colorado Boulder. Antibody tests are usually designed to detect one of two types of molecules, immunoglobulin M and immunoglobulin G. Within a few days to a week after a pathogen infects the body, the immune system produces a small amount of immunoglobulin M; then, several days to two weeks later, the body sends out large quantities of immunoglobulin G, Live Science previously reported. Because this immune response takes a while to show up, antibody tests will be negative for those newly infected with COVID-19, which is why they’re not used for diagnosis.

“If it’s the beginning of the infection, you don’t pick it up, it’s something that only develops later,” Dr. Melanie Ott, a virologist and immunologist at the Gladstone Institutes of the University of California, San Francisco.

Each antibody test picks a specific part of the virus as their target molecule. In the case of SARS-CoV-2, most of the tests are focusing on the virus’ spike protein that it uses to invade cells. Some tests are binding the S1 region of the coronavirus spike protein (the spike protein has two subunits, S1 and S2), Jørgensen said. Others are binding a small part of S1, called the receptor-binding domain (RBD), which is the specific protein that latches onto the human ACE2 receptor to enter cells. The RBD may be the most specific part of the antibody for SARS-CoV-2, since other parts of the virus look more like other coronaviruses, Jørgensen said.
Polymerase chain reaction – Wikipedia
Polymerase chain reaction (PCR) is a method widely used in molecular biology to rapidly make millions to billions of copies of a specific DNA sample, allowing scientists to take a very small sample of DNA and amplify it to a large enough amount to study in detail. PCR was invented in 1983 by the Ame…
en.wikipedia.org

კორონა გადარჩენილ-გამორჩენილების სისხლის 1 მლ პლაზმა გახდა: “liquid gold”=from $350 to $40,000 each

ჩემი მოკლე კომენტარი
თუ რამდენათ საფრთხილოა და საშიშიც კორონა გადარჩენილ-გამორჩენილების სისხლის 1 მლ პლაზმა გამოყენება სამკურნალოთ ეს ჩანს ამ სტატიიდან სადაც აღწერილია, რომ ანტისხეული G კი არ ბლოკავს, არამედ ეხმარება კორონავირუს უჯრედებში შესვლაში https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20249 “Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis?”

The Wild West of antibody sales
Blood containing coronavirus antibodies has practically become liquid gold, as some companies race to capitalize on a short supply by selling donated samples at handsome markups to researchers.
One company, Cantor BioConnect, has priced its samples — sold by the milliliter — from $350 to $40,000 each, with higher levels of antibodies commanding premium rates. The blood is being offered to laboratories and manufacturers developing antibody tests, which will most likely play a key role in ending lockdown. The companies contacted by The Times denied profiteering, but medical professionals condemned their markups as unethical. “It’s money being made from people’s suffering,” the medical director of one test manufacturer said.
Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis?
The pathogenesis of COVID-19 is currently believed to proceed via both directly cytotoxic and immune-mediated mechanisms. An additional mechanism facilitating viral cell entry and subsequent damage may involve the so-called antibody-dependent enhancement (ADE).
smw.ch

ძალზე მნიშვნელოვანი კვლევის შედეგები დაგროვდა, რაც მიუთითებს რომ ანტისხეული (იმუნოგლობულინ G) წარმოქმნილი სხვა კორონავირუსზე (SARS-CoV) არა თუ ვერ ანეიტრალებს SARS-CoV-2, არამედ ეხმარება მას ინფექცირებაში რასაც დაარქვეს ADE (antibody-dependent enhancement) იხ.: https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20249 16.04.2020
სწორედ ამ ADE-ს ფენომენით ხსნიან მძიმე პათოლოგიებს პანდემიის გამომწვევ კორონავირუსისას

There is currently a lack of knowledge in the antibody response elicited from SARS-CoV-2 infection. One major immunological question is concerning the antigenic differences between SARS-CoV-2 and SARS-CoV. We address this question by using plasma from patients infected by SARS-CoV-2 or SARS-CoV, and plasma obtained from infected or immunized mice. Our results show that while cross-reactivity in antibody binding to the spike protein is common, cross-neutralization of the live viruses is rare, indicating the presence of non-neutralizing antibody response to conserved epitopes in the spike. Whether these non-neutralizing antibody responses will lead to antibody-dependent disease enhancement needs to be addressed in the future. Overall, this study not only addresses a fundamental question regarding the antigenicity differences between SARS-CoV-2 and SARS-CoV, but also has important implications in vaccine development.
Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis?
The pathogenesis of COVID-19 is currently believed to proceed via both directly cytotoxic and immune-mediated mechanisms. An additional mechanism facilitating viral cell entry and subsequent damage may involve the so-called antibody-dependent enhancement (ADE).
smw.ch

ბრწყინვალეთ ხსნის ემერიტუს პროფ. კენ სალადინი მესენჯერ რნმ-ით კოდირებულ ცილის სინთეზს რიბოსომებზე.

ჩემი მოკლე კომენტარი
და ეს ვიდეო იმიტომ მოვიყვანე, რომ განხილვა დავიწყოთ კორონავირუსის ვაქცინისა და კერძოდ მოდერნასა და კურევაქის ფირმების მიერ შექმნილ სრულიად ახალ ტიპის ვაქცინისა: სინთეტურ მ-რნმ-ისა, ორივე რომელიც აკოდირებს S-ცილას, შესაბამისათ ამ სინთეტურ მრნმ-ით უკვე აცრეს ჯანმრთელი ადამიანები, რის შედეგადაც მათ უჯრედებში ამ სინთეტურ მ-რნმ-მა დაიწყო S-ცილის სინთეზი, რომელზეც აცრილის ჰუმორალური იმუნური სისტემა დაახლოებით 2-3 კვირაში შექმნის IgG, რომლითაც ვარაუდობენ რომ იმუნიტეტს გამოუმუშავებენ მ-რნმ-ით აცრილს კორონავირუსის მიმართ მინიმუმ ერთი წელი იხ. “One mRNA vaccine developed by US company Moderna began its first human trials on 16 March, whereas another under development by German company CureVac has been offered €80 million in investment by the European Commission.” https://horizon-magazine.eu/…/five-things-you-need-know-abo…

ამ სტატიაში Prof. Bekeredjian-Ding -ის პასუხები არადამაკმაყოფილებელია ჩემთვის განსაკუთრებით არასწორია მისი “ქება”, რომ სინთეტური მ-რნმ იწვევს თანდაყოლილ იმუნიტეტის გაძლიერებას, რადგან ეს არაა მიზანმიმართული ინფიცირებულ უჯრედების გასუფთავებაზე და უშედეგოთ ფიტავს მის პოტენციალს, ამიტომაც რამოდენიმე კითხვას დავსვავ საჯარო განხილვისათვის ჩემს დიდებულ კოლეგებთან ერთად:
1) რა რაოდენობის სინთეტური მ-რნმ-ით უნდა აცრან ადამიანები?
2) რა რაოდენობის S-ცილის სინთეზი უნდა მოახდინოს ამ სინთეტურ მ-რნმ-მა აცრილის უჯრედში?
3) როგორ გამორთავს აცრილი თავის უჯრედებში ამ სინთეტურ მ-რნმ-ის აქტიობას, რომ არ დაასინთეზიროს ნორმაზე მეტი S-ცილა, რომ აუტოიმუნური დანეკროზება არ დაიწყოს?

შეჯამება-დასკვნა
კორონავირუსის უჯრედიდან უჯრედში გავრცელებისას მისი გენომი განიცდის მუტაციას შესაბამისათ ამ S-ცილის 3D-კონფორმაციაც იცვლება, ამ უცილობელ რეალობიდან გამომდინარე, მაშინ საფრთხე იზრდება რომ დაბალ სპეციფიური ძველ ანტიგენზე შექმნილი უამრავი IgG კი არ დაბლოკავს, არამედ ხელს შეუწყობს კორონავირუს უჯრედების ინფექცირებაში იხ. ამასთან დაკავშირებით Prof. Francesco Negro-ს 16.04.2020 გამოქვეყნებული დასკვნა, რომ აცრილებში უფრო მძიმე პათოლოგიებით ვითარდება ინფექცირება კორონავირუსებით ვიდრე აუცრელებში: “Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis? https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20249
Horizon: the EU Research & Innovation magazine | European Commission
horizon-magazine.eu

COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში სუპერკომპიუტერი ჩართეს, საინტერესოა თუ გაითვლის მის გენომის მუტაციების და შესაბამისად ხელოვნური ინტელექტიც მის ანტიგენების 3D სტრუქტურის ცვლილების ალბათობის ინდექს რომ შექმნან ეფექტური პრევენციული უნივერსალური ვაქცინა კორონას ყველა უკვე არსებულ და მომავალ ჰაპლოტიპებზე.

ჩემი მოკლე კომენტარი
წარმატებას უსურვებ ამ იდეის ავტორებს, რომ შექმნან ეფექტური “პრევენციული უნივერსალური” ვაქცინა ამ ერთ COVID-19-ზე მაინც, მაგრამ უპრიანი იქნება ასევე შექმნან “თერაპიული პერსონალური” ვაქცინა, რადგან მილიონზე მეტი ვირუსია და ათასობით ბაქტერია, რომელთა “ტრანსპორტირებას” სრულიად უნებლიეთ ტურისტები, სპორტსმენები, ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები, მეცნიერები მთელი მსოფლიო მაშტაბით ახორციელებენ, ასე რომ საქართველომ ორიენტაცია უნდა გააკეთოს ძალზე მაღალ რენტაბელურ “სამკურნალო ტურიზმზე”, რომლის კლასტერულ განვითარების პროგრამაა შესამუშავებელი, სადაც უცილობლათ “თერაპიული პერსონალური” ვაქცინასთან ერთად უნდა ჩაერთოს ბიო-პროდუქტების და ნატურალურ საკვებ დანამატების წარმოებების აწყობა რეგიონებში, რომ ყველა საჭირო კოფაქტორებითა და კოფერმენტებით გაუძლიეროთ, ღმერთის ბოძებული პერსონალური დაცვის უნიკალური იმუნურ სისტემა, როგორც ადგილობრივებს ისე ტურისტებს. ამას კიდევ ეკო-უსაფრთხო დაცვისა და უნარჩენო რაციონალური გადამუშავებების ინო-ტექების დანერგვა დასჭირდება, რითაც შევქმნით საქართველოს მომავლის კეთილდღეობის მდგრად საძირკველს უამრავ სამუშაო ადგილებითა და ჯანსაღი საკვებით, სუბთა წყლითა და ჰაერით, ყველა რასაც დღეს ვანგრევთ ტონობით პესტიციდების იმპორტით!!

this week, the White House announced the creation of the COVID-19 High Performance Computing Consortium, a coalition of federal agencies, academic institutions, and partners in industry to provide researchers working on vaccine development access to supercomputers, with an aim to expedite the end of the current pandemic.

There are currently three research institutions in the consortium: MIT, the University of California, San Diego, and Rensselaer Polytechnic Institute in New York. They are joined by federal agencies including the National Science Foundation, NASA, and laboratories within the Department of Energy along with industry juggernauts IBM, Google Cloud, Microsoft, Amazon Web Services, and Hewlett Packard.

The announcement of this consortium comes on the coattails of the release of the COVID-19 Open Research Database, an open-access project from the National Institutes of Health that provides data from more than 44,000 articles about SARS-CoV-2 available for AI analysis.

Facebook Comments
შეაფასეთ
მეტი

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *